ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Cend Limited (kereskedelmi nevén Myprotein, a továbbiakban: Myprotein) gazdasági társaság hivatott a jelen honlappal (így különösen a www.myprotein.com, illetve www.myprotein.hu, a továbbiakban: Honlap) összefüggésben adatvédelmi jogok védelmére és a jelen adatvédelmi szabályzat, valamint az adatvédelmi jogszabályokból eredő kötelezettségek betartatására.

A jelen szabályzatot az általános szerződési feltételekkel és más ide vonatkozó szabályzatokkal együtt kell alkalmazni. A jelen szabályzat határozza meg a Felhasználóktól gyűjtött, illetve Felhasználók által átadott személyes adatok körét és azok felhasználását. Az 1998. évi angol adatvédelmi törvény (Data Protection Act 1998) rendelkezéseinek megfelelve az adatvédelmi feladatok ellátója a Cend Limited (kereskedelmi nevén myprotein.co.uk, a továbbiakban: Myprotein), melynek regisztrált székhelye a Meridian House, Gadbrook Park, Rudheath, Cheshire, CW9 7RA alatt található.

1. A gyűjtött információk köre

A Myprotein a Felhasználók alábbi személyes adatait gyűjtheti, illetve kezelheti:

1.1. azon információkat, melyeket a Myprotein honlapjain, így különösen a www.myprotein.com, illetve www.myprotein.hu honlapokon (a továbbiakban: Honlap) szükséges az Felhasználóknak megadnia ahhoz, hogy igénybe vegyék a Myprotein által kínált szolgáltatásokat, feliratkozzanak hírlevelekre, tartalmat tegyenek közzé a Honlapon, vagy egyéb más szolgáltatást vegyen igénybe, beleértve az ügyfélszolgálattal történő kommunikációt is. Esetlegesen további információk, személyes adatok Felhasználó általi megadására van szükség, amennyiben a Myprotein (Cend Limited, kereskedelmi nevén Myprotein, illetve a cégcsoport egyéb tagjai) akciót, promóciót, versenyt, vagy egyéb marketing tevékenységet hirdet meg, bonyolít le, illetve amennyiben a Felhasználó problémát jelez a Honlap működésével kapcsolatban;

1.2. a Felhasználóval folytatott levelezések, illetve telefonhívások tartalmának rögzítése és tárolása során birtokába jutott személyes adatok;

1.3. Myprotein által meghatározott, a Felhasználók önkéntes belátásán alapuló közvéleménykutatás során átadott adatok;

1.4. minden olyan adat, mely a megrendelés feladásához, kiszállításához és kifizetéséhez szükséges, így különösen (de nem kizárólagosan) a megrendelő neve, e-mail címe, szállítási címe, számlázási címe, bankkártya száma, a bankkártya biztonsági kódja, s annak lejárati ideje;

1.5. minden olyan adat, mely a Honlap megtekintéséhez szükséges, így különösen (de nem kizárólag) a forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, internetes blogbejegyzések (weblog) és más kommunikációs adatok, amennyiben azokra a Myprotein IP címének szüksége van.

Rendszeradminisztrációs okokból, továbbá a hirdetőknek szánt összesített információk átadása miatt a Myprotein további információkat gyűjthet a Honlap meglátogatása során a Felhasználó által használt számítástechnikai eszközről, beleértve az IP cím lokációját, az operációs rendszert, illetve a böngésző típusát. Mindezek csupán statisztikai adatok a Felhasználók böngészési szokásairól és nem szolgálják az egyének azonosítását.

2. COOKIE-K

A Myprotein információt gyűjt a Felhasználókról a szerver logok, cookie-k, megrendelések és meghirdetett versenyek által. A cookie egy olyan fájl, melyet a böngésző helyez el a számítástechnikai eszközön, annak érdekében, hogy bizonyos információkat eltároljon. Az ilyen módon gyűjtött információk által a Felhasználót azonosítani lehet, hacsak a böngésző beállításai nem kerülnek módosításra. A cookie-k nem tárolnak bankkártya adatokat, illetve jelszó adatokat. További információ a Myprotein által használt cookie-k vonatkozásában (beleértve azt is, hogy miért kerülnek használatra és hogyan lehet őket figyelmen kívülhagyni) a cookie szekció alatt tekinthető meg.

3. Személyes adatok tárolása

A Myprotein által gyűjtött adatok továbbításra kerülhetnek Chicagoba (azaz az Amerikai Egyesült Államok területére, mely kívül esik az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén), ahol tárolásra kerülhetnek. Az adatok kezelésére sor kerülhet EGT tagállamon kívüli személyek, illetve szervezetek által, akik a Myproteinnel, illetve a Myprotein szerződéseses partnereivel állnak kapcsolatban. Ezen személyek, illetve szervezetek felelősek lehetnek a megrendelés teljesítéséért, a fizetés lebonyolításáért és egyéb – főleg ezen tevékenységeket segítő - intézkedések megtételéért. A Felhasználó a személyes adatok átadásával egyidejűleg hozzájárul azok ezen személyek részére történő továbbításához, tárolásához, illetve feldolgozásához. A Myprotein a jelen szabályzattal összhangban köteles megtenni minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos kezelése érdekében.

A Myprotein kijelenti, hogy a Honlap használata biztonságos és védett. A Honlap a nemzetközi ipari standerdnek megfelelő Secure Sockets Layer (SSL) technológiát használ az olyan személyes adatok titkosítására, mint a Felhasználó neve, címe, bankkártya adatai. Ennek következtében a Felhasználó számítástechnikai eszköze és a Myprotein közötti adatáramlás során az esetlegesen harmadik személy által megszerzett adatok nem olvashatóak. A bankkártya használatával bonyolított tranzakciók szintén biztonságosak.

A Myprotein kizárólag olyan megrendeléseket fogad el, melyek az Secure Socket Layer (SSL) technológia használata során kerültek feladásra, mely azt jelenti, hogy véletlenül nem lehet személyes információkat felfedni egy nem biztonságos internetes kapcsolat használatával. A legújabb böngészők mind támogatják az SSL használatát. Ha bármilyen oknál fogva ez az opció nem elérhető a böngészőn, abban az esetben nincs lehetőség a tranzakcióra egészen addig, amíg ezen opció nem válik elérhetővé.

Az, hogy a vásárlás biztonságos környezetben történik, könnyen ellenőrizhető azzal, hogy a képernyő alján, a szürke sávban, vagy egy zárt függőlakat ikonját, vagy egy kulcs ikonját lehet látni. Ennek a jelnek minden olyan honlapon fel kell tűnnie, ahol személyes adatok (beleértve bankkártya adatokat) kerülnek megadásra. Más olyan oldalak (adott honlap adott oldala), ahol ezen ikonok nem láthatóak, ott rendszerint nem kerül személyes adat továbbításra a Felhasználóról.

A Myprotein felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy az információk áramlása az interneten keresztül nem teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy a Myprotein megtesz minden szükséges intézkedést az adatok védeleme érdekében, a Myprotein nem tudja garantálni a Felhasználók által átadott adatok biztonságát, így azok átadása a Felhasználók felelőssége. Amennyiben a Myprotein az adatok birtokába jut, úgy megteszi a legszigorúbb biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy azok ne kerülhessenek harmadik, illetéktelen személyek birtokába.

4. A személyes adatok felhasználásának köre

A Myprotein a Felhasználókról tárolt személyes adatokat az alábbi célokból használhatja fel:

4.1. meggyőződjön róla, hogy a Honlap tartalma a lehető legmegfelelőbb módon van közvetítve a Felhasználók és a Felhasználók számítástechnikai eszközei számára.;

4.2. amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta, hogy a Myprotein kapcsolatba lépjen vele, úgy az adatok felhasználására sor kerülhet abból a célból, hogy a Myprotein szolgáltatásokról, termékekeről, megrendelésekről információt jutasson el a Felhasználókhoz, történjen az a Felhasználó kifejezett kérelmére, vagy a Myprotein kezdeményezésére;

4.3. a Felhasználók és a Myprotein között létrejött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében;

4.4. olyan tevékenység miatt, melynek során a Myprotein lehetővé teszi a Felhasználóknak, hogy szándékuk szerint részt vehessenek a Myprotein interaktív tevékenységekben;

4.5. illetve a Felhasználóknak a Myprotein szolgáltatásaiban, tevékenységében bekövetkezett változásokról történő értesítése érdekében.

A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználókkal a Myprotein elektronikus úton lép kapcsolatba (vagyis e-mailben, sms-ben), annak érdekében, hogy részükre a korábbi megrendelésben szereplő termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló információt eljutassa.

A Myprotein a személyes adatokat felhasználhatja, illetve hozzájárulhat azok cégcsoport által történő felhasználáshoz, annak érdekében, hogy a Felhasználóknak információt adjon olyan termékekről, illetve szolgáltatásokról, melyek esetlegesen a Felhasználók érdeklődési körébe eshetnek. Amennyiben a Felhasználók nem kívánnak ilyen jellegű megkereséseket fogadni, abban az esetben a Felhasználóknak módosítaniuk kell a felhasználói fiók a beállításait.

A Myprotein nem ad át a hirdetők részére semmilyen olyan információt, mellyel az egyéni felhasználók azonosíthatóvá válnának, azonban átadásra kerülhetnek összesített adatok a Felhasználókról (például adott napon, 100, 25 év alatti hölgy felhasználó kattintott egy adott hirdetésre). A Myprotein az ilyen összesített adatokat felhasználhatja arra, hogy azzal a hirdetői tevékenységét segítse, annak érdekében, hogy a reklámjaik a célközönséget elérhessék (pl. hölgy felhasználók köre, száma egy meghatározott területen belül). A Myprotein a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokat felhasználhatja továbbá arra, hogy hirdetőinek, mintegy szolgáltatásként segítséget nyújtson reklámaik célközönségeinek megtalálásában.

5. Személyes adatok átadása, megosztása

Myprotein hozzáférést biztosíthat a Felhasználók személyes adataihoz a cégcsoport bármely más tagjának, vagyis az anyavállalatnak, valamint annak leányvállalatainak, az Egyesült Királyság gazdasági társaságairól szóló 2006. évi törvény (UK Companies Act 2006) 1159 szakaszának megfelelően.

A Myprotein abban az esetben oszthatja meg, illetve adhatja át a Felhasználók személyes adatait harmadik személyekkel:

5.1. ha értékesítésre, vagy megvételre kerül a Myprotein, illetve annak anyavállalata, vagy bármelyik, a cégcsoporthoz tartozó leányvállalatának üzletrésze, vagyontárgya (aktívája), illetve a Myprotein, az anyavállalat, vagy annak bármely leányvállalata által kerül megvételre bármilyen üzletrész, illetve vagyontárgy (aktíva) mely esetben a leendő a értékesítővel, vagy vásárlóval a Felhasználói személyes adatok megosztásra kerülhetnek;

5.2. amennyiben a Cend Limited, illetve annak minden leányvállalata harmadik személy tulajdonába kerül, mellyel együtt a Felhasználók személyes adatai, mint az anyavállalat egy vagyontárgya, szintén átadásra kerülnek;

5.3. amennyiben a Myprotein valamely jogi kötelezettségét, általános szerződési feltételekben, illetve egyéb szabályzatban foglalt kötelezettségét teljesíti, vagy az a Cend Limited, illetve a Felhasználók, vagy más személyek jogainak, tulajdonának, biztonságának védelme érdekében szükséges. Mindez alatt értendő az információk cseréje más személyekkel, gazdasági társaságokkal, vagy egyéb szervezetekkel csalás, vagy bármilyen más visszaéléssel kapcsolatos kockázat csökkentése érdekében.

6. A felhasználók jogai

A Felhasználóknak joga van arra, hogy a marketing jellegű megkeresésektől elzárkózzanak. A Myprotein általában tájékoztatja a Felhasználókat (az adatgyűjtés megkezdése előtt), hogy a személyes adatokat marketing célú megkeresések miatt fel kívánja használni, vagy az adatokat harmadik személynek ilyen célból át kívánja adni. A Felhasználóknak jogában áll gyakorolni azon jogukat, hogy elzárkózzanak az ilyen jellegű megkeresésektől az által, hogy megváltoztatják felhasználói fiókjuk beállításait, vagy a Myprotein üzenőközpontján keresztül üzenetet küldenek a Myprotein ügyfélszolgálata részére.

A Honlap időről időre tartalmazhatja a Myprotein együttműködő partnereinek, hirdetőinek linkjeit. A Myprotein felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben ezen linkek használatával más honlapokra navigálnak, úgy azon honlap más adatvédelmi szabályzat alá esik, melyekért a Myprotein nem vállal felelősséget. A Myprotein felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Honlapon elhelyezett linkek használatakor javasolt a honlapok adatvédelmi szabályzatának áttekintése.

A Myprotein mindent megtesz, hogy az internetes csalási kísérletek számát csökkentse. A bankkártyákkal és hitelkártyákkal történő visszaélések növekvő száma miatt a Myprotein törekszik arra, hogy minden megadott információt ellenőrizzen, erre tekintettel lehetséges, hogy a Myprotein kapcsolatba lép a Felhasználókkal a fizetés, illetve a megrendelés teljesítésének biztonsági ellenőrzése során. Amennyiben a Myprotein álláspontja szerint egy fizetésnél, megrendelésnél felmerül a csalás gyanúja, abban az esetben haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket az illetékes hatóságok irányába.

7. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Minden Felhasználónak jogszabályon alapuló joga van ahhoz, hogy a róla tárolt információkat megtekintse, azokhoz hozzáférjen. A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban ezen joggyakorlással összhangban az adatszolgáltató (Myprotein) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében esetlegesen felhívhatja az adatkérő Felhasználót Ł10 összegű eljárási költség megfizetésére.

8. Változtatások az adatvédelmi szabályzatban

Minden, a jelen adatvédelmi szabályzatban történő változtatás a Honlapon közzétételre kerül, s amennyiben az szükséges, arról a Felhasználókat a Myprotein e-mailben tájékoztatja.

9. Kapcsolat

A Felhasználók a jelen adatvédelmi szabályzattal összefüggésben kérdéseiket a feedback@myprotein.com e-mail címre küldhetik.

Back to top